function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } }
DJ GİRİSİ
NICK AL
FORUM
ACTIVE X

RADYO KURUCUSU**ßERDAN--DERMAN** ADMÎN.**XATUNÊ!--ßAWER**ZANNE***Dj SORUMLUSU--SÎRÎN63--KARABULUT--SÎYAR63 "" Dj Lerimiz: DERMAN XATUNÊ! ßERDAN ESMER KARABULUT SÎRÎN63 SERHAT EWİNA ßY ßEKÎR SERHAT ßAWER *SÎ* ZAZADAYÎ R.O.J....
KENDINI BILENE KURAL GEREKMEZ EDEPLE GELEN HURMETLE GIDER...ZÎMANÊ KURDÎ AÎLESİ........
WEb TasaRim R.O.J...Tum Haklari Zimane Kurdi fm Ye aittir
<" alt="" title="" border=0 width=895 height=17>
<" alt="" title="" border=0 width=895 height=17>


.............................
......................
........................
........................

.........................
........................
.........................
.........................


........................
.............................
...........................
........................


...........................
..............................
..............................
ADMÎN VE RADYO SUMLULARINA DUYURU ACIL BI SIIR

{ margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; } /head>